Terug

Jan Konings

Jan Konings, sinds mei 1986 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, momenteel werkzaam voor de divisie
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring als projectmanager Re-integratie (ex-)gedetineerden
en daarvoor als manager in Penitentiaire Inrichting Grave, Justitiële Jeugdinrichting
‘de Hunnerberg’ (Nijmegen) en de laatste vijftien jaar betrokken bij of actief met het
aansturen van projecten vanuit het hoofdkantoor DJI.