Terug

Noortje Kessels

Noortje Kessels werkt als impactproducent bij De Nieuwe Oost | Wintertuin. Ze studeerde
sociologie en literatuurwetenschap. Kessels is o.a. projectleider van het Productiehuis voor
Ouderen en Verhalen, dat ontmoetingen initieert tussen makers en oudere mensen,
talentontwikkelingsprogramma’s biedt aan tachtigplussers, en verzorgingshuisbewoners een
podium geeft voor hun verhalen (o.a. met het Groot Letterfestival en het Verhalenhuis,
respectievelijk voorbeeldproject voor The Art of Impact en genomineerd voor een Appeltje
van Oranje).

In 2019 startte Kessels met de Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers, waarin
professionele, jonge schrijvers nieuwkomers begeleiden bij het schrijven van verhalen,
gedichten en columns in het Nederlands.